Política de privacitat

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals? 

Responsable del tractament: SIRA

CIF: G-87553905

Adreça postal: C/ Pinos Baja, 41, 28029, Madrid.

Correu electrònic: sira@redsira.net

 

Amb quines finalitats tractem les seves dades personals?

Tractem les seves dades personals per tal de realitzar un estudi sociològic sobre la jornada de l’1 d’octubre de 2017 i la confecció d’un informe pericial per introduir-lo en la causa que se segueix en el jutjat d’instrucció 7 de Barcelona.

 

Quan temps conservarem les seves dades personals?

Les dades personals es conservaran mentre no se’n sol·liciti la supressió.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?

La base legal per al tractament de dades és el consentiment de l’interessat, manifestat a través de la casella d’acceptació de la política de privacitat del formulari, així com l’interès legítim del responsable de tractament o d’un tercer,  previst l’art. 6.1.f del Reglament General de Protecció de dades.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades personals?

Les dades no es comunicaran a tercers, tret de a l’Administració Pública, si així ho disposa la normativa vigent.

 

Quins són els seus drets en relació amb les seves dades personals? 

Es podrà exercir el dret a accedir a les dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, la supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També es podrà sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular.

 

Igualment, es podrà revocar el consentiment al tractament de les dades en qualsevol moment sense que això afecti de forma retroactiva al tractament de les dades que s’hagi dut a terme fins el moment.

Es podran exercir els drets referits anteriorment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a sira@redsira.net

Si no s’obté una resposta satisfactòria i/o es desitja formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d’aquests drets, podrà adreçar-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

 

Quines mesures de seguretat s’apliquen sobre les seves dades personals?

SIRA té implantades les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les seves dades de caràcter personal i n’eviten l’alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural.